Advokátní společnost Pánek, Beránek, Melichar, v.o.s. byla založena v roce 1992. Od počátku své činnosti se profilovala jako společnost zaměřená na poskytování právních služeb v oblasti obchodního a pracovního práva. Za dobu své existence poskytla služby značnému počtu obchodních společností, družstev i drobných podnikatelů a podílela se na založení řady nových podnikatelských subjektů v regionu Vysočiny. Další rozšiřování společnosti umožnilo její specializaci do více oblastí práva a v současné době Advokátní společnost poskytuje standardně právní služby také v oblasti občanskoprávní, rodinné a trestní. Kromě toho se společnost zaměřuje na právo bytové, právo nemovitostí, právo úpadkové a fúze společností.

Poskytujeme dlouhodobý právní servis podnikatelům i jednorázové poradenství. Vedle běžné právní agendy nabízíme zastupování právnických a fyzických osob v občanském  soudním řízení, rozhodčím řízení, před orgány státní správy a obhajobu v trestním řízení.

Advokátní společnost patří se svými šesti právníky k největším v rámci regionu, což umožňuje větší míru specializace jejích členů a plnou zastupitelnost.

Za účelem dosažení komplexních služeb a spokojenosti našich klientů, spolupracujeme s daňovým poradcem, účetní společností, exekutorským úřadem a externím účetním auditorem.

Kromě češtiny poskytujeme právní poradenství pro naše zahraniční klienty v angličtině a němčině.