pracovni pravo

  • poradenství v pracovně-právních otázkách
  • zpracování a právní posouzení již zpracovaných vnitřních pracovních předpisů zaměstnavatele a vzorových dokumentů
  • poskytnutí právních stanovisek k postupům zaměstnavatele v pracovně právních vztazích, například v otázkách rozvrhu pracovní doby, sjednávání konkurenčních doložek, uplatňování mzdových nástrojů a dalších
  • vypracování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce
  • právní poradenství při ukončení pracovního poměru
  • zastupování klientů v pracovních sporech