podnikani

  • komplexní dlouhodobý právní servis pro soukromé podnikatele, obchodní společnosti, družstva, obce, příspěvkové a rozpočtové organizace
  • využití dlouholetých zkušeností s uzavíráním obchodních smluv
  • právní zastoupení při sporech v podnikání, vymáhání pohledávek
  • úzká spolupráce s exekutorem, notářem, auditorem a daňovou poradkyní