rodinne pravo

  • právní poradenství ve věcech rodinných
  • kompletní právní servis při nesporném rozvodu (vypracování návrhu na rozvod, dohody o vypořádání společného jmění manželů a vypořádání práv a povinností společného bydlení, dohody o výchově a výživě nezletilých dětí)
  • zastupování klienta před soudem ve věcech rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů, úpravy styku s dítětem, zvýšení/snížení výživného pro nezletilé dítě, manžela, určení otcovství, osvojení