obcanskopravni vztahy

  • poradenství v právních vztazích mezi občany (mimo oblast podnikání)
  • sepis smluv, dohod a podání na soudy a orgány státní správy
  • zastupování klienta v soudním řízení, řešení občanskoprávních sporů mimosoudní cestou
  • vymáhání pohledávek při využití postupů pro zjednodušení a urychlení řízení v rámci systému e – justice a zastoupení v exekučním řízení, včetně úzké spolupráce a komunikace s exekutorem
  • posouzení bonity protistrany
  • zastoupení klienta při uplatnění nároků na náhradu škody na zdraví a jiných škod a nemajetkové újmy
  • právní poradenství a zastoupení ve spotřebitelských vztazích (vztah podnikatel – spotřebitel), uplatnění nároků z vad zboží nebo díla, náhrada škody, odstoupení od smlouvy, například v souvislosti s kupní smlouvou , smlouvou o dílo, cestovní smlouvou, smlouvou o bankovních či telefonních službách a internetových obchodech)