najmy

  • vypracování a posouzení nájemních a podnájemních smluv na byty, pozemky, stavby, nebytové prostory a nájem podniku
  • právní poradenství a zastupování ve věcech skončení nájmu
  • vymáhání dlužného nájemného a plnění spojených s užíváním bytů či nebytových prostor
  • právní poradenství ve věcech leasingu či franchisingu