exekuce a insolvencni rizeni

  • vedle zastupování věřitelů hledáme řešení i pro ty, kteří se ocitli v nelehké pozici dlužníka
  • jednání s věřiteli o mimosoudním řešení celé věci, vypracování splátkového kalendáře, uznání dluhu, odkladu splátek
  • zastupování dlužníka v soudním či rozhodčím řízení a v rámci exekučního řízení
  • poradenství ve věcech oddlužení, vypracování návrhu na oddlužení
  • právní zastoupení ve sporu o vyloučení Vašich věci z exekučního či konkursního řízení
  • zastupování v insolvenčním řízení a incidenčních sporech, podání insolvenčního návrhu a přihlášky do insolvenčního řízení