shutterstock 12763516

  • vypracování kupní a darovací smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva či věcného břemene, smlouvy o smlouvě budoucí, včetně návrhu a podání k zápisu do katastru nemovitostí
  • právní posouzení smluv již vypracovaných druhou stranou nebo realitní kanceláří
  • vypracování prohlášení vlastníka budovy a smlouvy o výstavbě
  • řešení právních vztahů v rámci společenství vlastníků bytových jednotek včetně vymáhání pohledávek
  • řešení právních vztahů v rámci spoluvlastnictví, vypořádání spoluvlastnictví
  • zastupování před soudy v bytových záležitostech
  • samozřejmostí jsou také související služby – advokátní úschova a ověřování podpisů
  • zajištění dobrovolných veřejných dražeb