Trestní a přestupkové právo

  • obhajoba v trestním řízení zastupování ve věcech přestupkových
  • právní pomoc při řešení dopravních nehod
  • zastupování poškozeného v trestním řízení
shutterstock 12763516